Kho tư liệu hướng dẫn trên Youtube

Để chia sẻ và kịp thời hướng dẫn các đồng nghiệp trong việc soạn GAĐT, chúng tôi xây dựng kho tư liệu tutorial trên Youtube.

Đó sẽ là những hướng dẫn, kỹ thuật soạn slide PowerPoint từ cơ bản đến nâng cao. Các đồng nghiệp có thể vận dụng để tự mình soạn được những bài giảng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

Và trên hết, tất cả đều HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

Chúng tôi quan niệm rằng chia sẻ để phát triển. Do đó, chúng tôi cũng rất hoan nghênh các đồng nghiệp cùng chia sẻ, vì một nền giáo dục chất lượng.

Mời các thầy cô giáo cùng khám phá !

TRUY CẬP NGAY !