Chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật tin học

Chia sẻ để phát triển – Đó là tiêu chí của chúng tôi. Tuy không phải chuyên nghiệp và giỏi nhất, chúng tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết về CNTT, thủ thuật tin học cho mọi người.

Chúng tôi sẽ tập trung chia sẻ về:

  • Kỹ thuật soạn giáo án điện tử và trình bày.
  • Hướng dẫn xử lý sự cố máy tính.
  • Thủ thuật, kỹ năng sử dụng máy tính.
  • Tư vấn, hỗ trợ chọn mua máy tính phù hợp cho giáo viên.
  • ……

Chúng tôi cũng mong các đồng nghiệp cùng chia sẻ để hỗ trợ nhau tốt hơn trong công việc.

Best Regard.