Ai xuôi vạn lý – Một khúc trường ca bi tráng

[Blog DuyAi.NET] Mỗi lần nghe Ai xuôi vạn lý (NS Lê Thương st), tôi đều không ngăn được một niềm cảm xúc dậy lên trong lòng, về người vợ bồng con trông chồng, về hình tượng “núi non thương tình kéo nhau thăm nàng, nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam”…”chín con long…