Về tác giả blog

N. Duy Ái, yêu thích IT, nghệ thuật, du lịch và giáo dục. Mỗi thứ biết một ít nhưng xem ra chẳng chuyên về món nào cho ra hồn ^_^ Cởi mở, thích chia sẻ mọi thứ. Đó là lý do blog này ra đời.