N. Duy Ái, yêu thích IT, nghệ thuật, du lịch và giáo dục. Mỗi thứ biết một ít nhưng xem ra chẳng chuyên về món nào cho ra hồn ^_^ Cởi mở, thích chia sẻ mọi thứ. Đó là lý do blog này ra đời.